Prawo na co dzień

Prawo cywilne

W ramach prawa cywilnego udzielamy porad prawnych, pozwalających rozwiązać problemy, z którymi przyjdzie zmierzyć się w codziennym życiu, w szczególności z zakresu prawa rodzinnego i spadkowego,

Ponadto oferujemy również:

 

sporządzanie i weryfikację umów,

reprezentację przed sądami i instytucjami publicznymi,

dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w zakresie szkód majątkowych i niemajątkowych,

doradztwo i pomoc przy planowaniu i realizacji przedsięwzięć gospodarczych oraz inwestycji kapitałowych,

kompleksową obsługę procesu nabywania nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego nieruchomości,

reprezentację pracownika w sporach z pracodawcą,

Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.

— Andre Agassi