Prawo na co dzień

Prawo administracyjne

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Cupiditate asperiores veritatis dignissimos
blanditiis perferendis aspernatur harum sit.

- udzielanie porad prawnych,
- sporządzanie informacji i opinii prawnych,
- sporządzanie i weryfikacja umów,
- sporządzanie pism procesowych,
- reprezentacja przed sądami i instytucjami publicznymi,
- reprezentacja w postępowaniach polubownych i mediacyjnych,
- dochodzenie roszczeń pieniężnych, odszkodowań, zadośćuczynień,
- doradztwo i pomoc przy przedsięwzięciach gospodarczych oraz inwestycjach kapitałowych,
- profesjonala obsługa w zakresie nabywania nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego.

Jedyna doskonałość jaka istnieje, to doskonałość w pomaganiu innym ludziom. To jest jedyna rzecz, która trwa i ma prawdziwe znaczenie. Po to tu jesteśmy.

— Andre Agassi