Prawo na co dzień

Prawo administracyjne

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Excepturi laudantium, expedita pariatur id perferendis doloribus tenetur ab voluptatum molestias ut!

Prawo administracyjne

  • udzielanie porad prawnych,
  • sporządzanie informacji i opinii prawnych,
  • sporządzanie i weryfikacja umów,
  • sporządzanie pism procesowych,
  • reprezentacja przed sądami i instytucjami publicznymi,
  • reprezentacja w postępowaniach polubownych i mediacyjnych,
  • dochodzenie roszczeń pieniężnych, odszkodowań, zadośćuczynień,
  • doradztwo i pomoc przy przedsięwzięciach gospodarczych oraz inwestycjach kapitałowych,
  • profesjonala obsługa w zakresie nabywania nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego.