Prawo na co dzień

Prawo administracyjne

 • reprezentacja przed organami administracji publicznej, w tym składanie odwołań
 • reprezentacja przed sądami administracyjnymi (WSA i NSA), w tym składanie skarg i skarg kasacyjnych
 • szeroko rozumiane doradztwo w zakresie prawa administracyjnego

Prawo administracyjne

 • udzielanie porad prawnych,
 • sporządzanie informacji i opinii prawnych,
 • sporządzanie i weryfikacja umów,
 • sporządzanie pism procesowych,
 • reprezentacja przed sądami i instytucjami publicznymi,
 • reprezentacja w postępowaniach polubownych i mediacyjnych,
 • dochodzenie roszczeń pieniężnych, odszkodowań, zadośćuczynień,
 • doradztwo i pomoc przy przedsięwzięciach gospodarczych oraz inwestycjach kapitałowych,
 • profesjonala obsługa w zakresie nabywania nieruchomości oraz regulowanie stanu prawnego.