Prawo dla firm

Wydzielanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

W ostatnim czasie można zaobserwować

coraz więcej działań zmierzających do przeniesienia całości lub części określonej działalności pomiędzy spółkami handlowymi. Prawnych sposobów dokonania tego rodzaju restrukturyzacji jest co najmniej kilka.

Wydzielanie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Jednym z nich jest wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa i jej przeniesienie do innej spółki. Wybór sposobu dokonania tej czynności w przeważającej części przypadków zależy od docelowej struktury powiązań pomiędzy spółkami w grupie.

Rolą Kancelarii w tym procesie jest doradztwo oraz pomoc w wyborze optymalnych rozwiązań. W tym procesie wspieramy klientów poprzez przygotowania dokumentów zmierzających do organizacyjnego i finansowego wyodrębnienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa.