PRAWO DLA FIRM

Przygotowanie i rejestracja spółki

Reprezentujemy Klienta w postępowaniu rejestrowym,

tzn. w procesie rejestracji spółek handlowych w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przygotowanie i rejestracja spółki

Reprezentacja obejmuje pierwszy wpis do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, jak i wpisy zmian zachodzących w spółkach, obejmujące zmiany wspólników, udziałowców, zmiany składów osobowych zarządów spółek, rad nadzorczych. Dokonujemy także czynności w zakresie zgłaszania sprawozdań finansowych do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Przed dokonaniem rejestracji, świadczymy pomoc prawną w zakresie obejmującym sporządzenie umowy spółki, która to umowa dla funkcjonowania spółki ma fundamentalne znaczenie. Jest aktem, który odzwierciedla założenia oraz cele wspólników i nadaje im kształt wyznaczony przepisami prawa.

Ponadto, opiniujemy projekty uchwał, które mają być podjęte przez wspólników, łącznie ze sporządzeniem samych projektów w podanym wyżej zakresie.