Prawo dla firm

Prawo umów handlowych

Posiadamy bogate doświadczenie

w zakresie przygotowania przedsiębiorstwa do zawierania, wykonywania, a także rozwiązywania umów cywilnoprawnych, w tym w szczególności:

Prawo umów handlowych

  • przygotowujemy i opiniujemy projekty umów oraz wspomagamy klienta w procesie negocjacji warunków umowy,
  • doradzamy w trakcie wykonywania umów i w zakresie rozwiązywania sporów powstałych w toku ich realizacji,
  • opiniujemy i doradzamy przy wyborze scenariusza rozwiązania umowy,
  • przygotowujemy i weryfikujemy wzorce umowne znajdujące zastosowanie do sprzedaży towarów i świadczenia usług w obrocie z konsumentami.

Przygotowujemy dokumentację umowną, wskazujemy optymalne rozwiązania kontraktowe w celu zabezpieczenia interesów naszych klientów oraz zwracamy uwagę na ryzyka związane z negocjowanymi warunkami umownymi.