Prawo dla firm

Obsługa inwestycji deweloperskich

 

W ramach obsługi podmiotów zajmujących się działalnością deweloperską, oferujemy kompleksowe doradztwo i wsparcie prawno-podatkowe na etapie przygotowania i przeprowadzenia inwestycji, jak również na etapie obsługi posprzedażowej,  w szczególności w zakresie:

Obsługa inwestycji deweloperskich

  • pomocy w nabywaniu nieruchomości przeznaczonych pod inwestycje, ładu przestrzennego tych nieruchomości (miejscowy plan albo decyzja o warunkach zabudowy), uzgodnień z gestorami mediów, dostępu inwestycji do dróg publicznych, w tym udział w imieniu klientów w postępowaniach administracyjnych i sądowo administracyjnych,
  • negocjowanie i przygotowywanie umów niezbędnych do realizacji inwestycji, w tym umów: z wykonawcami, kierownikami projektów, inspektorami nadzoru inwestorskiego i projektantami,
  • obsługa inwestycji w toku, w tym pomoc w rozwiązywaniu bieżących problemów na linii inwestor – generalny wykonawca (wykonawcy) – projektant – organy nadzoru budowlanego – konserwator zabytków - zarządca drogi,
  • obsługa procesu sprzedaży nieruchomości (rezerwacje, prospekty informacyjne, umowy deweloperskie, klauzule niedozwolone, okres rękojmi i udzielanie gwarancji).
  • obsługa posprzedażowa, wsparcie prawne podczas procesów reklamacyjnych, reprezentacja w potencjalnych sporach.