Prawo dla firm

Obsługa dealerów samochodowych

Posiadamy bogate doświadczenie w obsłudze dealerów samochodowych.

W ramach świadczonych na ich rzecz usług, zajmujemy się przede wszystkim obsługą roszczeń związanych z jakością sprzedanych pojazdów i świadczonych usług (rękojmia i gwarancja), a także reprezentacją przed zakładami ubezpieczeń w sprawach bezgotówkowych rozliczeń szkód komunikacyjnych.

Obsługa dealerów samochodowych

W pełni szanując maksymę "kto się nie rozwija, ten się cofa", kluczową w działalności dealerów samochodowych, zgodnie z którą zajmujemy się również kompleksowa obsługa procesów inwestycyjnych związanych z ekspansją i rozwojem sieci dealerskiej.