Prawo dla firm

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur, adipisicing elit. Excepturi laudantium.

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  • opracowywanie projektów dokumentacji podatkowej dla cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • przeprowadzanie, po zakończeniu każdego roku podatkowego, analizy funkcjonalnejz zakresu cen transferowych,
  • przeprowadzanie analizy oraz modyfikacja istniejącej już dokumentacji podatkowej do cen transferowych.