Pomoc frankowiczom

Pomoc frankowiczom

Jak pomagamy frankowiczom? 

Zaczynamy od wykonania bezpłatnej analizy umowy kredytowej, zmierzającej do oceny występowania w umowie klauzul niedozwolonych oraz szacujemy wysokość nadpłaconych rat kredytu.

W oparciu o powyższe dane przedstawiamy możliwe strategie prowadzenia sporu z bankiem oraz konsekwencje ich zastosowania.

Pomoc frankowiczom

Przygotowanie procesu sądowego

Koordynujemy zebranie pełnej dokumentacji niezbędnej do skutecznego wniesienia powództwa, sporządzamy wniosek o wydanie zaświadczenia obejmującego pełną historię kredytu, w imieniu Klienta składamy do banku reklamacje i sporządzamy pozew.

 

Wniesienie powództwa

W przypadku braku uznania reklamacji przez bank, wnosimy powództwo do sądu przeciwko bankowi. Powództwo obejmuje żadanie wynikające ze uprzendnio ustalonej strategii działania. Reprezentujemy Klienta w toku całego postępowania. 

Usługa adresowana jest dla osób które:

 

Spłacają kredyt w CHF

Spłaciły kredyt w CHF przed upływem okresu obowiązywania umowy

Spłaciły kredyt w CHF zgodnie z okresem obowiązywania umowy

Pozostają w sporze z bankiem w sprawie kredytu CHF

Wynagrodzenie

Wszelkie powyższe działania podejmujemy w oparciu o umowę z Klientem, zawierającą przejrzyste i indywidualnie uzgodnione zasady współpracy i wynagrodzenia. 

W toku całego postępowania jesteśmy do dyspozycji naszych Klientów, świadcząc konsultacje prawne oraz udzielając wszelkich wyjaśnień i wsparcia prawnego.

Zapraszamy do bezpłatnej analizy Twojej umowy oraz bezpłatnego spotkania w siedzibie Kancelarii.