Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ZWOLNIENIE PRACOWNIKA PRZEZ E-MAIL

Czy można zwolnić pracownika przez e-mail?

Kodeks pracy stanowi, że oświadczenie każdej ze stron o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę bez wypowiedzenia powinno nastąpić na piśmie.

Ale czy można zwolnić pracownika wysyłając mu e-maila?

Tak, jednak pod warunkiem pod warunkiem opatrzenia oświadczenia o wypowiedzeniu umowy o pracę bezpiecznym, certyfikowanym podpisem elektronicznym.

Czyli, w sytuacji, gdy pracodawca wysłał pracownikowi jedynie e-maila z informacją o zwolnieniu lub skan pisma, jednak bez użycia kwalifikowanego podpisu elektronicznego, to takie zwolnienie jest wadliwe, ale wywołuje ono skutek prawny. Oznacza to, że wypowiedzenie wysłane e-mailem jest skuteczne, ale jeśli doszło do niego z naruszeniem przepisów prawa, to pracownikowi przysługuje prawo do wniesienia w ciągu 21 pozwu do sądu pracy. W przypadku błędnego postępowania pracodawcy oraz w zależności od rodzaju umowy łączącej pracownika z pracodawcą, sąd może orzec o bezskuteczności wypowiedzenia, przywrócenia pracownika do pracy lub przyznania mu odszkodowania.

Reasumując, wymóg pisemnego wypowiedzenia umowy o pracę spełnia także wypowiedzenie przesłane pracownikowi e-mailem, które zawiera jako załącznik wypowiedzenie umowy o pracę podpisane za pomocą certyfikowanego podpisu elektronicznego.

Dodatkowo, doręczając tak podpisane wypowiedzenie e-mailem, można je wysłać na służbowy adres poczty elektronicznej pracownika. Pracodawca mając dostęp do własnego serwera poczty e-mail będzie mógł udowodnić, że doszło do doręczenia.

Materiał filmowy