Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ZBLIŻA SIĘ TERMIN WPISU DO CENTRALNEGO REJESTRU BENEFICJENTÓW RZECZYWISTYCH

W związku z postanowieniami „Tarczy Antykryzysowej” uległ zmiany termin do składania zgłoszeń do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych („CRBR”).

UWAGA: Na spółkę, która nie zgłosi w terminie informacji o beneficjentach rzeczywistych do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych może być nałożona kara pieniężna do wysokości 1.000.000,00 zł.

Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych został uruchomiony 13 października 2019 r. a do jego głównych zadań należy gromadzenie i przetwarzanie informacji dotyczących osób fizycznych sprawujących bezpośrednią lub pośrednią kontrolę nad danymi spółkami.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane:

- spółki jawne,

- komandytowe,

- komandytowo-akcyjne,

- spółki z. o.o.

- spółki akcyjne z wyjątkiem spółek publicznych.

Tarcza Antykryzysowa zmieniła termin rejestracji dla podmiotów zarejestrowanych przed 13 października 2020 r. do 13 lipca 2020 r.

UWAGA: Zmianie nie ulega jednak termin przewidziany dla spółek, które powstały po 13 października 2019 r. – tutaj termin na zgłoszenie Beneficjenta Rzeczywistego w ciągu 7 dni roboczych od dnia wpisania ich do Krajowego Rejestru Sądowego.

Nie uległy również zmianie terminy na rejestrację zmian w CRBR po wpisaniu spółki do rejestru (7 dni od zaistnienia zmiany).

Kancelaria pomaga określić krąg osób podlegających wpisowi oraz sporządza dla Klientów gotowe pliki rejestracyjne, które należy jedynie załączyć na platformie elektronicznej, podpisać oraz wysłać.

Jeżeli potrzebują Państwo pomocy w określeniu obowiązków związanych z CRBR zapraszamy do kontaktu.

Materiał filmowy