Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ZALICZKI NA POCZET UDZIAŁU W ZYSKU SPÓŁKI KOMANDYTOWEJ – Z PODATKIEM CZY BEZ?

ZALICZKI NA POCZET UDZIAŁU W ZYSKU – Z PODATKIEM CZY BEZ?

 

Dotychczas zaliczki na poczet udziału w zysku spółki komandytowej nie podlegały opodatkowaniu, gdyż takie spółki nie były podatnikami podatku dochodowego. Na chwilę obecną organy skarbowe stoją na stanowisku, że wypłata zaliczki stanowi dla wspólników przychód z kapitałów pieniężnych, co wiąże się dla niego z powstaniem dochodu, który podlega opodatkowaniu według zryczałtowanej  stawki 19% już w momencie wypłaty zaliczki. Co zatem z możliwością całościowego lub częściowego zwolnienia „drugiego podatku”? Według organów skarbowych w przypadku zaliczek wypłacanych na poczet zysku wspólnika, należy podatek po stronie spółki nie jest jeszcze znany, co wyłącza możliwość stosowania tego przepisu. W związku z tym zaliczki wypłacane komplementariuszowi powinny zostać opodatkowane zryczałtowanym podatkiem 19% w momencie ich wypłaty. Natomiast wspólnik na koniec roku może wystąpić z wnioskiem o stwierdzenie nadpłaty oraz o zwrot tej nadpłaty na jego rachunek.

 

Materiał filmowy