Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

WYPŁATA Z ZYSKÓW Z LAT UBIEGŁYCH W SPÓŁCE KOMANDYTOWEJ

WYPŁATA Z ZYSKÓW Z LAT UBIEGŁYCH

W związku z wątpliwościami, dotyczącymi kwestii opodatkowania „starych” zysków, wypracowanych przez spółki komandytowe przed wejściem w życie znowelizowanych przepisów, należy przywołać stanowisko Dyrektora krajowej Informacji Skarbowej, wyrażone w interpretacji indywidualnej z dnia 16.02.2021 r. (sygn. 0114-KDIP2-1.4010.444.2020.1.JC). W przedmiotowej interpretacji Dyrektor KIS wskazał, iż przepisy przejściowe do nowelizacji ustawy o CIT stanowią, że do dochodów osiągniętych przed wejściem w życie nowych regulacji, stosuje się zasady dotychczasowe. Zatem jeżeli dochody osiągane przez spółki komandytowe były opodatkowane przez wspólnika proporcjonalnie do jego udziału w zyskach, to nie mogą być one ponownie opodatkowane.

 W związku z powyższym, należy uznać, iż dochody osiągnięte i opodatkowane zgodnie z przepisami obowiązującymi przed uzyskaniem przez spółki komandytowe statusu podatników CIT mogą być z nich wypłacone bez konieczności ich ponownego opodatkowania, niezależnie od terminów ich wypłaty, nawet jeżeli dojdzie do niej już po objęciu spółek komandytowych podatkiem dochodowym od osób prawnych. Dyrektor KIS wskazał również, że na neutralność podatkową takiego działania nie będzie mieć również wpływu także ewentualna zamiana ról poszczególnych wspólników spółek komandytowych (zmiana statusu komandytariusza na komplementariusza).

Materiał filmowy