Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Wydzielenie zorganizowanej części przedsiębiorstwa

Wydzielenie zorganizowanych części przedsiębiorstwa wykonywanego w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej i stworzenie z ich udziałem przy wykorzystaniu konstrukcji spółki komandytowej, grupy wzajemnie powiązanych spółek, zarządzanych przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, zapewniając bezpieczeństwo dla majątku osobistego osób zaangażowanych w przedsięwzięcie z jednoczesnym stworzeniem możliwości swobodnego przepływu środków finansowych pomiędzy poszczególnymi spółkami, w zależności od potrzeb, przy zminimalizowaniu związanych z tym obciążeń fiskalnych. Zaproponowane i wprowadzone w życie rozwiązanie zostało kilkukrotnie pozytywnie zweryfikowane w toku kontroli organów skarbowych i ZUS

Materiał filmowy