Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Wsparcie dla firm planujących restrukturyzację

W dniu 11 sierpnia 2020 roku, na mocy ustawy z dnia 16 lipca 2020 roku o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców, wchodzą w życie nowe przepisy o wsparciu finansowym dla firm, które chcą przejść restrukturyzację.
Pomoc skierowana jest do przedsiębiorców znajdujących się w trudnej sytuacji ekonomicznej. Pomoc przeznaczona może być wyłącznie na działania restrukturyzacyjne lub wsparcie płynności finansowej, w związku z realizowaną restrukturyzacją. Wsparcie obejmie zarówno małe i średnie, jak i duże przedsiębiorstwa. Pomoc, co do zasady przyjmie formę pożyczki udzielanej przez Agencje Rozwoju Przemysłu lub ulgi na restrukturyzację niektórych należności publiczno-prawnych.
Wysokość  szybkiej pożyczki na ratowanie (udzielanej w sytuacji wystąpienia trudności) udzielanej na sześć miesięcy będzie uzależniona od indywidualnej sytuacji przedsiębiorcy. Jeżeli okres lub wysokość tej pomocy okaże się niewystarczająca, przedsiębiorca z sektora MŚP będzie mógł wystąpić o dodatkową pożyczkę z puli tymczasowego wsparcia restrukturyzacyjnego i przedłużyć okres spłaty do 18 miesięcy.
Wskazane powyżej środki pomocowe są dedykowane dla przedsiębiorców, którzy mają w planie przeprowadzenie restrukturyzacji, ale nie są w stanie samodzielnie udźwignąć finansowo jej ciężaru, bądź zamierzają przeprowadzić proces likwidacji. Celem tej formy pomocy jest zapewnienie przedsiębiorcy płynności na czas potrzebny do opracowania planu restrukturyzacji lub przeprowadzenia sprawnej likwidacji. 
Gdy tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne będzie niewystarczające firmy, zarówno duże jak i MŚP, mogą wnioskować o pomoc na restrukturyzację.  Pomoc na restrukturyzację będzie mogła mieć dodatkowo formę: objęcia akcji lub udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym albo udziału w podwyższeniu kapitału zakładowego przez podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych udziałów lub akcji, objęcia obligacji, zmiany terminów spłaty pożyczki wobec podmiotu udzielającego pomocy na restrukturyzację, konwersji pożyczki, udzielonej jako pomoc na ratowanie lub jako tymczasowe wsparcie restrukturyzacyjne, na udziały lub akcje przedsiębiorcy.
Aby zagwarantować należyte wykorzystanie pomocy, wskazana ustawa wprowadza ograniczenia wysokości wynagrodzenia dla kadry zarządzającej przedsiębiorstw korzystających z pomocy. Podkreślenia wymaga również fakt, iż dla możliwości skorzystania z pomocy bez znaczenia jest przyczyna problemów ekonomicznych przedsiębiorcy, nie musi być ona w żaden sposób związana z pandemią COVID – 19.

                                      mec. Piotr Tosik

Materiał filmowy