Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Ulga na robotyzację i automatyzację procesu produkcji:

W pierwszej połowie 2021 planowane jest wprowadzenie do polskiego porządku prawnego nowej konstrukcji - ulgi na robotyzację, która będzie miała zastosowanie, zarówno dla płatników PIT i CIT, prowadzących co do zasady działalność przemysłową. Możliwość dokonania odliczeń będzie dotyczyła wydatków, które zostaną przeznaczone na automatyzację produkcji, czy robotyzację stanowisk pracy.

Ulga w swojej konstrukcji będzie zbliżona do funkcjonującej od kliku lat uldze B+R (badawczo-rozwojowej). Będzie ona ulgą kosztową, która realnie obniży wydatki poniesione przez przedsiębiorcę w związku z realizowaną inwestycją polegającą na robotyzacji procesów w przedsiębiorstwie.

Zgodnie z założeniami, odliczeniu podlegać będzie:

zakup lub leasing nowych robotów i kobotów;
zakup urządzeń do produkcji addyktywnej (druk 3D);
zakup oprogramowania;
zakup czujników oraz urządzeń rozszerzonej i wirtualnej rzeczywistości;
szkolenia pracowników, którzy będą obsługiwać nowy sprzęt;
zakup urządzeń bezpieczeństwa i higieny pracy ;
zakup osprzętu (torów jezdnych, obrotników, sterowników, czujników ruchu, efektorów końcowych).

Ulga ma mieć charakter czasowy. Przedsiębiorcy będą mogli rozliczyć w ramach ulgi wydatki poniesione na wskazane wyżej cele poczynając od wejścia w życie proponowanych rozwiązań ustawowych do końca 2025 roku. 
 
W założeniu ulga ma zachęcać przedsiębiorców do wykorzystywania nowoczesnych rozwiązań, które wpłyną na zwiększenie wydajności produkcji i obniżenie jej kosztów, poprawiając tym samym ich konkurencyjność na rynku. 

Radca Prawny Piotr Tosik

Materiał filmowy