Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

SZCZEGÓLNE ZASADY ODLICZANIA DAROWIZN NA CELE WALKI Z KORONAWIRUSEM

Przepisy wprowadzanych kolejno ustaw mających na celu zwalczanie skutków epidemii COVID 19 poza programami pomocowymi kierowanymi do przedsiębiorców, przewidują również nową możliwość odliczenia darowizn dokonanych na cele walki z koronawirusem. Odliczeniu w ramach nowej ulgi podatkowej podlegają darowizny przekazane w 2020 r. na cele przeciwdziałania COVID-19. Ulga ta obejmuje darowizny, które nie mogłyby być odliczone za zasadach ogólnych, ponieważ obejmuje kwoty oraz świadczenia przekazywane na rzecz podmiotów, które nie mają statusu organizacji pożytku publicznego.
W ramach ulgi można odliczyć darowizny przekazane w okresie od 1.01.2020 r. do 30.09.2020 r. Odliczeniu podlegają zarówno darowizny pieniężne, jak i wartość darowizn rzeczowych, a przepisy nie wprowadzają limitu wysokości darowizny.
Dodatkowo ustawodawca wprowadził możliwość podwyższenia kwoty ulgi, w zależności od daty dokonania darowizny. W przypadku darowizny przekazanej:

  • do 30.04.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 200% wartości darowizny;
  • w maju 2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca 150% wartości darowizny;
  • od 1.06.2020 r. do 30.09.2020 r. – odliczeniu podlega kwota odpowiadająca wartości darowizny.

Warunkiem dokonania odliczenia w ramach ulgi, poza tym, iż celem darowizny ma być zwalczanie COVID 19, jest również ta, aby darowizna dokonana została na rzecz  określonego podmiotu:

  • podmiotu wykonujące działalność leczniczą, wpisane do wykazu,  podmiotów wykonujących działalność leczniczą w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 (dostępna na stronach internetowych jednostek terenowych NFZ),
  • Agencja Rezerw Materiałowych z przeznaczeniem na cele wykonywania zadań ustawowych;
  • Centralna Baza Rezerw Sanitarno-Przeciwepidemicznych z przeznaczeniem na cele wykonywania jej działalności statutowej.
  • mec.Piotr Tosik
     

Materiał filmowy