Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PRZYGOTOWANIE FIRM DO KONTROLI – AUDYT „ZEROWY”

W związku z bieżącą sytuacją, wywołaną epidemią COVID-19, wielu przedsiębiorców uzyskało lub uzyskuje wsparcie finansowane z budżetu Państwa.

Wnioski o przyznanie pomocy, jak również regulacje dotyczące wydatkowania środków, poddawane są ciągłym zmianom oraz obostrzeniom.

Jeżeli korzystałeś lub korzystasz ze środków wsparcia oraz składałeś oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej, wydatkujesz środki otrzymane w ramach wsparcia lub w inny sposób jesteś beneficjentem wsparcia związanego z epidemią COVID-19 – warto w takiej sytuacji przeprowadzić analizę firmy pod kątem potencjalnych nieprawidłowości, które mogą skutkować obowiązkiem zwrotu wsparcia lub odpowiedzialnością karną, oraz wprowadzić w firmie mechanizmy zapobiegania nieprawidłowościom i stworzyć odpowiednie procedury postępowania.

 

ODMROŻENIE TERMINÓW – ROZPOCZĘCIE POSTĘPOWAŃ KONTROLNYCH

Od 16 maja 2020 r. zaczęła obowiązywać część przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, w tym tych przewidujących odwieszenie terminów procesowych i sądowych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy, tj. z dniem 23 maja 2020r.

Mając na uwadze aktualną oraz prognozowaną sytuację można założyć, iż postępowania kontrolne, również w zakresie wydatkowania środków „pomocowych” mogą zostać poddane szczegółowym kontrolom, na skutek których część środków może podlegać zwrotowi.

Ryzyko nie jest związane jedynie z samym procesem wydatkowania środków ale również procesem składania wniosków czy oświadczeń pod rygorem odpowiedzialności karnej.

Mnogość regulacji, rozbieżne interpretacje, nieustanne zmiany – te okoliczności w sposób istotny zwiększają ryzyko związane z powstaniem nieprawidłowości, a co za tym idzie z potencjalnymi problemami w wielu firmach.

Mając na uwadze powyższe, Kancelaria Primo Lege wprowadziła usługę, która każdemu przedsiębiorcy ma pomóc w zakresie weryfikacji złożonych wniosków, jak również stosowania w firmach odpowiednich procedur i dokumentowania wydarzeń gospodarczych w celu właściwego wykazania, iż wydatkowane środki zostały przeznaczone na właściwe cele oraz weryfikację oświadczeń w zakresie odpowiedzialności karnej.

W razie pytań lub wątpliwości zapraszamy do kontaktu.

Materiał filmowy