Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

PRZEKSZTAŁCENIA FORMY PRAWNEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ A OBOWIĄZKI I SKUTKI PODATKOWE PO PRZEKSZTAŁCENIU

Wprowadzone zmiany w systemie prawa podatkowego w ramach „Polskiego Ładu” sprawiły, że coraz większe grono przedsiębiorców szuka skutecznych sposobów ochrony swojego biznesu przed dodatkowymi obciążeniami publicznoprawnymi. Zauważalne jest choćby dokonywanie przekształceń dotychczasowej formy działalności gospodarczej na te korzystniejsze podatkowo. Przedsiębiorcy decydujący się na przekształcenie nie mogą jednak zapominać, że obok typowych czynności przekształcenia wynikających z Kodeksu spółek handlowych, ustawodawca wymaga dochowania obowiązków podatkowych.

Jakie czynności musi dokonać przedsiębiorca przy zmianie formy prawnej działalności gospodarczej?

Jednym z aktualnie obowiązujących warunków jakie musi spełnić przedsiębiorca jest m.in. raportowanie schematów podatkowych. Korzyści podatkowe przedsiębiorcy związane z przekształceniem, mogą bowiem spełniać przesłanki schematu podatkowego i tym samym wiązać się z obowiązkiem jego raportowania (MDR) do właściwego organu podatkowego. Warto zaznaczyć, że obowiązek ten dotyczy każdego podatnika spełniającego schemat bez względu na to czy działa jako przedsiębiorca będący osobą fizyczną, czy jako spółka kapitałowa. Okoliczność operacji przekształcenia wymaga tym samym gruntownej analizy stanu faktycznego, czy aby schemat podatkowy nie został spełniony i nie wymaga raportowania. Naruszenie obowiązków raportowania schematów podatkowych wiąże się bowiem z administracyjną karą pieniężną w wysokości do 2.000.000 zł, a także odpowiedzialnością karno-skarbową o której mowa w art. 80f Kodeksu karnego skarbowego.

Jednak raportowanie schematów podatkowych to nie jedyne obowiązki podatkowe związane z przekształceniem przedsiębiorcy. Przedsiębiorca dokonujący przekształcenia powinien pamiętać o dokonaniu zgłoszenia do właściwego urzędu skarbowego na formularzu NIP-8, a także zastanowić się nad innymi kwestiami podatkowymi jak to czy spółka powstała z przekształcenia może opodatkować dochód według preferencyjnej stawki 9 % lub czy spółka powstała z przekształcenia z innej spółki może skorzystać z tzw. jednorazowej amortyzacji ?
Dodatkowo konieczne jest ogłoszenie o przekształceniu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym oraz aktualizacja danych w Centralnym Rejestrze Beneficjentów Rzeczywistych.  

Profesjonalną pomoc prawną w rozwiązaniu tych oraz podobnych problemów przy przekształceniu działalności gospodarczej uzyskają Państwo w ramach usług Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege.

 

Autor: 
Tomasz Manterys - aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege
 

Materiał filmowy