Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

POLSKI ŁAD 2.0.

Mimo, że od wejścia w życie „Polskiego Ładu” nie upłynął nawet rok, w drugiej połowie 2022r. podatnicy, w tym przedsiębiorcy zostali postawieni przed kolejnymi znaczącymi zmianami w polskim systemie podatkowym, w ramach nowelizacji związanych z tzw. „Polskim Ładem 2.0”.

Poniżej przedstawiamy, niektóre z najważniejszych lipcowych zmian podatkowych w ramach Polskiego Ładu 2.0.

1.    Nowe zasady składek zdrowotnych

Z uwagi na pierwotne założenia Polskiego Ładu w okresie od stycznia do czerwca 2022 r. przedsiębiorcy utracili prawo do odliczenia od podstawy opodatkowania składki zdrowotnej.

Polski Ład 2.0 zmienił ww. uregulowanie, i tym samym od 1 lipca 2022 r. możliwość odliczenia składki zdrowotnej od podstawy opodatkowania może zostać zastosowana przez przedsiębiorców korzystających z takich form opodatkowania jak: podatek liniowy, ryczałt ewidencjonowany, a także karta podatkowa. Możliwość ta jednak nie przysługuje przedsiębiorcom korzystającym z ogólnej formy opodatkowania.  

Warto zaznaczyć, że w przypadku opodatkowania liniowego, możliwość odliczenia składek zdrowotnych od podstawy opodatkowania ograniczona została do 8700 zł wartości zapłaconych składek zdrowotnych (tak: art. 23 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych)

2.    Obniżenie stawki PIT do 12 %

Zgodnie z dokonaną na gruncie Polskiego Ładu 2.0. zmianą art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, obecna stawka podatku dla dochodów do 120 000 zł wynosi 12%, zamiast dotychczasowych 17 %.

Należy zaznaczyć, że w przypadku przedsiębiorców powyższe dotyczy tylko tych z nich, którzy rozliczają swoje dochody przy użyciu skali podatkowej.

3.    Likwidacja ulgi dla klasy średniej

W związku z Polskim Ładem 2.0. ustawodawca dokonał likwidacji ulgi dla klasy średniej, uchylając odpowiednio w art. 26 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ust. 4 i ust. 4a. Dość złożony mechanizm zlikwidowanej ulgi powodował konieczność weryfikacji i pilnowania przez samych pracowników, czy mieszczą się rocznie między 68 412 zł brutto a 133 692 zł brutto. Zamiast powyższego rozwiązania, ustawodawca postanowił wprowadzić opisywaną powyżej stawkę podatku PIT w wysokości 12% .

4.    Ujednolicenie terminów przy składaniu zeznań rocznych w podatku PIT

Polskim Ładem 2.0. termin na składanie zeznań podatkowych dla tych z przedsiębiorców, którzy opodatkowują swoje przychody ryczałtem w podatku PIT został ujednolicony względem podatników liniowych lub według skali podatkowej. Tym samym w 2023 r., przy rozliczaniu podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. termin na złożenie deklaracji: PIT-16A, PIT-28, czy PIT-28S, PIT-37, PIT-36, PIT-36S, PIT-36L, PIT-36LS, PIT-39, czy PIT-38 jest ujednolicony i przypada na 30 kwietnia.

5.    Ryczałt ewidencjonowany dla najmu lokali mieszkalnych

Zgodnie ze zmianami podatkowymi wprowadzonymi przez pierwotną wersję Polskiego Ładu, od 1 stycznia 2022 r. przewidziano jednolite zasady opodatkowania przychodów z najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze i objęcie ich wyłącznie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Jednak w trakcie 2022 r., Polskim Ładem 2.0, w pewnym zakresie zmieniono pierwotne założenia poprzez wprowadzenie możliwości zmiany od 1 lipca 2022 r. formy opodatkowania najmu nieruchomości z ryczałtu na skalę PIT. Należy jednak zaznaczyć, że z powyższego mogą skorzystać wyłącznie ci podatnicy, którzy to z początkiem 2022 r. dokonali wyboru ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych oraz że przejście na tę skalę jest wsteczne, w tym sensie, że dotyczy tylko 2022 r. Od 1 stycznia 2023 r. każdy najem będzie mógł być opodatkowany tylko w ramach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych.

Bez zmian związanych z Polskim Ładem 2.0, pozostają takie kwestie wprowadzone przez pierwotne brzmienie Polskiego Ładu jak m.in.:

1.    Likwidacja karty podatkowej

Możliwość rozliczania się w formie karty podatkowej aktualnie przewidziana jest wyłącznie dla podatników, którzy korzystali z tej formy opodatkowania na dzień 31 grudnia 2021 r. i kontynuują stosowanie tej formy opodatkowania. Od 1 stycznia 2022 r. nie ma możliwości wyboru tej formy rozliczania.

2.    Składka zdrowotna od wynagrodzeń członków zarządów

Polski Ład wprowadził obowiązek opłacania składek zdrowotnych od wynagrodzeń członków zarządu z powołania, zatem będą one obciążone analogicznie do umowy o pracę (art. 15 ustawy wprowadzającej Polski Ład).


Powyższe zmiany nie stanowią wyczerpującego wyliczenia, jednakże z punktu widzenia przedsiębiorców wydają się najistotniejsze. Niewątpliwie dla większości przedsiębiorców nowe przepisy spowodowały wzrost obciążeń publicznoprawnych, a także dodatkowe utrudnienie przy prowadzonej działalności gospodarczej.
Zachęcamy do wykonania analizy możliwości dostosowania własnego biznesu do wymogów Polskiego Ładu 2.0. Należy pamiętać, iż w wielu przypadkach istnieją legalne rozwiązania, które przynajmniej w części pozwolą zniwelować negatywne skutki znowelizowanych przepisów.


Autor:
Tomasz Manterys- aplikant radcowski w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy