Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Oznaczenie podmiotów powiązanych w strukturze JPK_VAT

W ramach nowej struktury JPK_VAT, w części ewidencyjnej sprzedaży podatnicy mają obowiązek stosowania dodatkowych oznaczeń np. dla poszczególnym transakcji lub towarów. Jednym z takich oznaczeń jest symbol „TP”, który ma za zadanie identyfikować transakcję zrealizowaną pomiędzy podmiotami powiązanymi.

Wedle nowych przepisów, ewidencja sprzedaży VAT ma zawierać oznaczenie „TP” dotyczące istniejących powiązań między nabywcą a dokonującym dostawy towarów lub usługodawcą. Przy czym chodzi tutaj o powiązania, o których mowa w ustawie o VAT. Z kolei przepisy ustawy o VAT odsyłają w tym zakresie do powiązań w rozumieniu ustaw o PIT i CIT. Problem w tym, że regulacje ustaw o podatkach dochodowych zawierają bardzo obszerny katalog powiązań, a podatnicy mają poważne kłopoty z identyfikacją istniejących powiązań.

Tym niemniej, począwszy od października 2020 r. każdy czynny podatnik VAT, nawet podmiot wykonujący działalność w niewielkim zakresie, musi sprawdzać, czy przypadkiem stroną transakcji, nie jest podmiot powiązany według ustawy o PIT czy CIT. Przy czym podkreślenia wymaga fakt, iż całkowicie bez znaczenia jest wartość transakcji pomiędzy stronami.

Odwołując się do praktyki ustalania powiązań dla potrzeb podatków dochodowych, można wskazać na następujące powiązania najczęściej występujące w praktyce:

- transakcje pomiędzy spółkami osobowymi, a jej wspólnikami (nie dotyczy transakcji pomiędzy wspólnikami takich spółek);

- powiązania kapitałowe związane z posiadaniem udziałów , a także wynikające z posiadania praw głosu w organach kontrolnych, stanowiących czy zarządczych;

- sytuacja faktycznego wpływu na podejmowania decyzji przez inny podmiot,

- powiązania o charakterze rodzinnym i powinowactwa;

W praktyce, w szczególności dla „drobnych” podatników obowiązek definiowania i późniejszego oznaczania transakcji z podmiotami powiązanymi jest bardzo trudny do wykonania. Nie zwalnia to jednak podatników z konieczności zachowania należytej staranności przy realizacji obowiązków wynikających z obowiązujących przepisów.

autor: Radca Prawny Piotr Tosik

Materiał filmowy