Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ODSETKI OD UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO SPOSOBEM NA UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA?

ODSETKI OD UDZIAŁU KAPITAŁOWEGO SPOSOBEM NA UNIKNIĘCIE PODWÓJNEGO OPODATKOWANIA?

 

Zgodnie z art. 53 kodeksu spółek handlowych  wspólnik, oprócz udziału w zyskach wypracowanych przez spółkę, może żądać także wypłaty odsetek od swojego udziału kapitałowego w wysokości 5%, chyba, że umowa spółki stanowi inaczej. W związku z dyspozytywnym charakterem tego przepisu, wspólnicy uprawnieni są do ustalenia innej stopy procentowej, co w obecnej sytuacji wydawać by się mogło dobrym sposobem na redystrybucję przynajmniej części zysków bez konieczności ich podwójnego opodatkowania. Niestety pomysł, o ile ciekawy, okazuje się nieopłacalny z uwagi na brak możliwości zakwalifikowania go jako koszt uzyskania przychodu dla spółki lub jej wspólników. Zarówno ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych, jak i prawnych wyłącza możliwość zakwalifikowania odsetek od udziału kapitałowego wspólnika jako koszt uzyskania przychodu. Zatem wypłata takich odsetek będzie wiązała się z koniecznością zapłaty przez wspólnika zryczałtowanego podatku w wysokości 19% od otrzymanych kwot, których ani spółka ani pozostali wspólnicy nie będą mogli zakwalifikować jako koszt uzyskania przychodu – co powoduje, iż przyjęcie takiego rozwiązania będzie podatkowo tożsame z wypłatą dywidendy.

Materiał filmowy