Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

ODMROŻENIE TERMINÓW PROCESOWYCH

Ustawą z dnia 14.05.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (tzw. Tarcza Antykryzysowa 3.0) uchylone zostały regulacje art. 15 zzs wprowadzone przez ustawę z dnia 31.03.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (tzw. Tarcza Antykryzysowa 1.0).

Na mocy powołanej wyżej specustawy, zwanej potocznie Tarczą Antykryzysową 1.0, bieg terminów procesowych i sądowych m.in. w:

  1. postępowaniach sądowych, w tym sądowo-administracyjnych
  2. postępowaniach karnych, karnych skarbowych, w sprawach o wykroczenia
  3. postępowaniach administracyjnych
  4. postępowaniach egzekucyjnych

uległ zawieszeniu. W przypadku powstawania nowych terminów procesowych i sądowych ich bieg natomiast nie rozpoczynał się.

 

Od 16 maja 2020 r. zaczęła obowiązywać część przepisów tzw. Tarczy Antykryzysowej 3.0, w tym tych przewidujących odwieszenie terminów procesowych i sądowych w terminie 7 dni od dnia wejścia w życie wspomnianej ustawy, tj. z dniem 23 maja 2020r.

W praktyce oznacza to konieczność ustalenia, które czynności procesowe nie zostały dokonane ze względu na ustawowe wstrzymanie terminów. W przypadku stwierdzenia  konieczności wniesienia stosowanego pisma procesowego do właściwego sądu lub organu, istotne będzie określenie terminu na wniesienie takiego pisma. I tak, jeżeli: 

- bieg terminu rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzs i został zawieszony – będzie biegł on dalej po dniu 23 maja 2020 r.

- jeśli bieg terminu nie rozpoczął się przed wprowadzeniem przepisu art. 15 zzs, ponieważ obowiązek dokonania czynności procesowej powstał w okresie trwania epidemii – termin rozpocznie bieg z dniem 23 maja 2020 r.

 

 

 

Materiał filmowy