Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Nowe uprawnienia abonentów telekomunikacyjnych

Nowe uprawnienia abonentów telekomunikacyjnych

Z dniem 21 grudnia 2020 roku weszły w życie zmiany w ustawie Prawo telekomunikacyjne, które przewidują nowe uprawnienia dla abonentów firm telekomunikacyjnych. Zmiany mają charakter proabonencki, wzmacniając pozycję abonenta w relacjach z firmami telekomunikacyjnymi.

Wypowiedzenie umowy za pomocą poczt elektronicznej
Jedną z ważniejszych zmian jest umożliwienie abonentom zdalnego wypowiedzenia umowy o świadczenie usług telekomunikacyjnych. Wystarczy sformułować stosowne oświadczenie i wysłać je za pomocą poczty e-mail. Ochronę interesów abonentów, korzystających z tego sposobu wypowiedzenia umowy ma zapewnić nałożony na operatorów obowiązek zawiadomienia klienta o otrzymaniu oświadczenia o wypowiedzeniu umowy oraz potwierdzenia przyjęcia takiego oświadczenia.


Obowiązek poinformowania o automatycznym przedłużeniu umowy

Nowe przepisy wprowadzają po stronie operatorów obowiązek informowania o mechanizmie automatycznego przedłużenia umowy. Operator nie później niż 30 dni przed upływem okresu na jaki umowa została zawarta, zobowiązany będzie poinformować klienta o automatycznym przedłużeniu umowy. Dodatkowo, przed jej automatycznym przedłużeniem zobowiązany będzie wskazać sposoby jej rozwiązania, a także najkorzystniejsze oferowane przez siebie pakiety taryfowe.


Monitoring zużycia usług
Wchodzące w życie przepisy zobowiązują dostawców usług telekomunikacyjnych do zapewnienia  możliwość korzystania z narzędzia umożliwiającego monitorowanie wykorzystania usług, a także zobowiązują do informowania klientów o wykorzystaniu limitu danej usługi w ramach wybranego pakietu taryfowego.


Ułatwienia przy dokonywaniu zmiany dostawcy usług

Zmiany (na korzyść) pojawią się także w przypadku chęci przeniesienia dotychczasowego numeru do innej sieci. Będzie na to więcej czasu – nie krócej niż miesiąc od daty rozwiązania umowy.  Ma to zapewnić abonentowi dodatkowy czas na dopełnienie formalności związanych z wyborem nowego dostawcy usług, nie narażając go na niezamierzoną utratę dotychczasowego numeru.
Ułatwiona będzie również zmiana dostawcy usług dostępu do internetu. Nowy dostawca będzie miał obowiązek aktywowanie usługi w najkrótszym możliwym – uzgodnionym z klientem – czasie, jednak nie później niż w jeden dzień roboczy po zakończeniu umowy z dotychczasowym dostawcą. Z kolei dotychczasowy dostawca usługi będzie zobowiązany świadczyć ją na dotychczasowych warunkach do terminu uzgodnionej przez nowego dostawcę aktywacji usługi.

Materiał filmowy