Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

NOWA RZECZYWISTOŚĆ PODATKOWA SPÓŁEK KOMANDYTOWYCH

 

W związku z nowelizacją ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych, spółki komandytowe zostały objęte podatkiem dochodowym od osób prawnych (dalej „CIT)”. Dla ponad 40 tysięcy takich spółek oznacza to fundamentalną zmianę w sposobie rozliczeń oraz wysokości obciążeń podatkowych.

DLACZEGO?

W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę, iż Ustawodawca, wprowadzając nowe obciążenia, wskazuje na konieczność uszczelnienia systemu podatkowego oraz realizację, zawartej w art. 84 Konstytucji RP zasady sprawiedliwości podatkowej i powszechności opodatkowania w zakresie związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej. Według uzasadnienia do „Ustawy nowelizującej” –  zasady te „doznają uszczerbku we wszystkich sytuacjach, kiedy dochód wynikający ze zdarzeń o ekonomicznie tożsamym skutku zostaje opodatkowany na różnym poziomie lub na różnych zasadach, a nie jest to uzasadnione czynnikami obiektywnymi.

Czytaj więcej w następnym artykule.

Materiał filmowy