Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

NADZWYCZAJNA ZMIANA STOSUNKÓW UMOWNYCH - REBUS SIC STANTIBUS

Przepis art. 357 ¹  Kodeksu Cywilnego dopuszcza wystąpienie do sądu z powództwem o zmianę, a nawet rozwiązanie umowy, gdyby jej wykonywanie groziło powodowi rażącą stratą albo było połączone z nadmiernymi trudnościami. Z przepisu może skorzystać ta strona umowy, jeżeli z powodu nadzwyczajnej zmiany stosunków spełnienie świadczenia byłoby połączone z nadmiernymi trudnościami albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą, czego strony nie przewidywały przy zawarciu umowy.  Do nadzwyczajnej zmiany stosunków  należy zaliczyć klęski żywiołowe, kryzys gospodarczy czy epidemie.

W ramach tej klauzuli powód może domagać się oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania (np. zmiany miejsca dostawy czy terminu wykonania umowy), oznaczenia wysokości świadczenia (np. obniżenia ceny), a nawet rozwiązania umowy.

W pozwie można też wnosić o udzielenie zabezpieczenia na czas trwania procesu. Dzięki temu cel procesu może być realizowany częściowo jeszcze przed jego zakończeniem.

Zastosowanie przez sąd tej klauzuli może mieć miejsce dopiero po rozważeniu interesów stron i jednocześnie zgodnie z zasadami współżycia społecznego. Wyrok rozwiązujący umowę, co do zasady, ma skutki od dnia wyrokowania, a sąd w wyroku może również orzec o rozliczeniach.

Przed skierowaniem sprawy do sądu zaleca się jednak podjęcie próby wykorzystania środków pozasądowych, a mianowicie zaproponowanie dobrowolnej zmiany umowy albo porozumienie w sprawie warunków rozwiązania umowy.

Materiał filmowy