Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Możliwość prowadzenia sprzedaży w niedzielę niehandlową i święta podczas targów - Problematyka prowadzenia sprzedaży w niedzielę i święta podczas targów, jarmarków i festynów.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z 10.01.2018 r. o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz w niektóre inne dni (Dz.U. z 2018 r., poz. 305, ze zm) – dalej u.o.h.n.ś., ustawa określa zasady dotyczące ograniczenia handlu oraz wykonywania czynności związanych z handlem w placówkach handlowych w niedziele i święta oraz w dniu 24 grudnia i w sobotę bezpośrednio poprzedzającą pierwszy dzień Wielkiej Nocy.

Przywołana u.o.h.n.ś. wskazuje, że placówką handlową jest obiekt, w którym prowadzony jest handel oraz są wykonywane czynności związane z handlem, w szczególności: sklep, stoisko, stragan, hurtownię, skład węgla, skład materiałów budowlanych, dom towarowy, dom wysyłkowy, biuro zbytu – jeżeli w takiej placówce praca jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnionych.

Przez handel należy natomiast rozumieć proces sprzedaży polegający na wymianie towaru lub wyrobu na środki pieniężne (art. 3 u.o.h.n.ś.).

Targ definiuje się jako sprzedaż i kupno towarów odbywające się w określone dni tygodnia na wydzielonym miejscu (przeważnie na stoiskach lub straganach). Targ powinien być zatem uznany za wskazaną w cytowanej ustawie placówkę handlową, z tym jednak zastrzeżeniem, że jeżeli na straganie lub stoisku praca nie jest wykonywana przez pracowników lub zatrudnianych, a np. przez właściciela stoiska, rolnika sprzedającego swoje produkty itp. wskazany obiekt będzie wyłączony spod wskazanych w ustawie ograniczeń dotyczących zakazu handlu w niedziele i święta.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt. 11 u.o.h.n.ś. zakaz handlu w niedziele i święta nie obowiązuje w placówkach handlowych organizowanych wyłącznie na potrzeby festynów, jarmarków i innych imprez okolicznościowych, tematycznych lub sportowo-rekreacyjnych, także gdy są one zlokalizowane w halach targowych.

Materiał filmowy