Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KOLEJNY NABÓR WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW PRACOWNIKÓW

Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi z dniem 25.04.2020 roku uruchamia kolejny nabór wniosków o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorcy, małego i średniego przedsiębiorcy, o których mowa w art. 15 zzb  ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacjami kryzysowymi (Dz. U poz. 374 z późn. zm).


URZĄD PROWADZI NABÓR W TERMINIE 14 DNI OD DNIA JEGO OGŁOSZENIA!

 

KTO I W JAKIEJ SYTUACJI I NA JAKICH WARUNKACH MOŻE OTRZYMAĆ WPARCIE ?

 

  • Podmiotem uprawnionym są mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa. Niniejsze wsparcie przysługuje w przypadku spadku obrotów gospodarczych, rozumianego  jako zmniejszenie sprzedaży, towarów lub usług w ujęciu ilościowym i wartościowym w następstwie wystąpienia COVID-19 o co najmniej 30%,
  • Wsparcie przysługuje na okres nie dłuży niż 3 miesiące,
  • Po zakończeniu wsparcia przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić działalność gospodarczą przez okres, na który przyznane zostało dofinansowanie,
  • Wysokość wsparcia uzależniona jest od spadku obrotów gospodarczych o co najmniej 30%, 50% lub 80 %,
  • Dofinansowanie wypłacane jest w okresach miesięcznych, po złożeniu przez przedsiębiorcę, oświadczenia o zatrudnieniu w danym miesiącu pracowników objętych umową oraz kosztach wynagrodzeń każdego z tych pracowników.

 

Materiał filmowy