Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

KOLEJNE ZMIANY W TZW. TARCZY ANTYKRYZYSOWEJ

W projekcie tzw. tarczy 4 przewidziano korzystne zmiany dla prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Samozatrudnieni będą mogli zostać zwolnieni ze składek, jeśli ich dochód jest niższy niż 7 tys. złotych, gdy przychód przewyższa 15 tys. zł. Obecnie zgodnie z art. 31 o tarczy antykryzysowej, aby samozatrudnieni mogli skorzystać ze zwolnienia za składek, ich przychód nie może przekroczyć 15 tys. złotych. To się zmieni. Będą mogli skorzystać ze zwolnienia, o ile ich dochód jest niższy niż 7 tys. złotych.

Taką zmianę przewiduje projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, który trafił już do Sejmu. Na wniosek płatnika składek będącego osobą prowadzącą pozarolniczą działalność opłacającego składki wyłącznie na własne ubezpieczenia społeczne lub ubezpieczenie zdrowotne zwalnia się z obowiązku opłacenia nieopłaconych należności z tytułu składek za okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do dnia 31 maja 2020 r., jeżeli prowadził działalność przed dniem 1 kwietnia 2020 r. i  przychód z tej działalności uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek o zwolnienie z opłacania składek był wyższy niż 300 proc prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r., ale  dochód uzyskany w lutym 2020 r. nie był wyższy niż 7000 zł. Powyższą zmianę należy ocenić jako korzystną dla samozatrudnionych. Do tej pory na przeszkodzie w możliwości skorzystania ze zwolnienia obowiązku opłacania składek ZUS stało kryterium przychodu, który w żaden sposób nie przekładał się na sytuację materialną przedsiębiorcy. Szczególnie dotyczyło to przedsiębiorców, których przedmiotem działalności był handel towarami nisko marżowymi, gdzie często przychody przekraczające 100.000 zł w żaden sposób nie przekładały się na realny dochód, pozwalających udźwignąć obciążenia publicznoprawne.

mec. Piotr Tosik
 

Materiał filmowy