Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

FUNDATOR JAKO BENEFICJENT FUNDACJI RODZINNEJ

Fundator jest osobą ustanawiającą fundację rodzinną. Określa on zasady funkcjonowania fundacji rodzinnej, a także wnosi do fundacji rodzinnej mienie na pokrycie funduszu założycielskiego.

Natomiast beneficjent fundacji rodzinnej to (najprościej ujmując) osoba uprawniona do uzyskiwania korzyści od założonej przez fundatora fundacji rodzinnej.

 

Czy można połączyć dwie wskazane powyżej role? – zgodnie z obecnymi przepisami, tak.

Ustawa o fundacji rodzinnej dopuszcza możliwość, aby fundator fundacji rodzinnej był jednocześnie jej beneficjentem, a nawet jedynym beneficjentem, o ile statut fundacji określa, kto stanie się beneficjentem po śmierci fundatora (art. 30 ust. 2 ustawy o fundacji rodzinnej).

Należy zaznaczyć, że w ww. fundatorem fundacji rodzinnej może być wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złożyła oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie (art. 11 ustawy o fundacji rodzinnej).

W aspekcie podatkowym beneficjent-fundator jest opodatkowany w ten sam sposób co beneficjenci należący do tzw. grupy zerowej w podatku od spadków i darowizn.

Beneficjent-fundator nie jest także zobowiązany do zapłaty podatku PIT z tytułu otrzymanych od fundacji rodzinnej świadczeń (w tym tych związanych z likwidacją fundacji rodzinnej).

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 26 stycznia 2024 r., 0115-KDIT1.4011.806.2023.4.MR

„Z kolei mając na uwadze zacytowany powyżej stan prawny oraz fakt, że jest Pan fundatorem oraz beneficjentem fundacji, w związku z otrzymaniem lub postawieniem do dyspozycji świadczeń od Fundacji będzie Pan korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. b ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Natomiast w przypadku ewentualnego otrzymania mienia w związku z rozwiązaniem Fundacji będzie Pan korzystał ze zwolnienia od podatku dochodowego na zasadzie art. 21 ust. 1 pkt 157 lit. a ww. ustawy. Należy jednak mieć na uwadze, że powyższe zwolnienia znajdą zastosowanie do części Pana przychodów odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej, według stanu na dzień uzyskania przychodu.”

 

Interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 20 listopada 2023 r., 0114-KDIP3-1.4011.842.2023.1.AK

„Mając na uwadze powyższe wyjaśnienia należy zgodzić się z Panią, że w opisanej przez Panią sytuacji, wypłata Świadczenia na Pani rzecz, korzystać będzie ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych wynikającego z art. 21 ust. 1 pkt 157 w zw. z ust. 49 w części odpowiadającej proporcji, o której mowa w art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej. Na potrzeby zwolnienia w podatku dochodowym należy się kierować aktualną/ostatnią proporcją ustaloną zgodnie z przepisami ustawy o fundacji rodzinnej (ustaloną na moment ostatniego wniesienia mienia do fundacji rodzinnej, z uwzględnieniem wartości mienia i statusu osób wnoszących mienie na moment tego wniesienia) zamieszczoną w spisie mienia.”

 

Autor:

Tomasz Manterys- radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Primo Lege

 

Materiał filmowy