Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

COMPLIANCE ALERT NR 1-14-4-2021 - SPÓŁKI KOMANDYTOWE – Z OBOWIĄZKIEM ZAPŁATY ALE BEZ ODLICZENIA ZUS

W związku z nowelizacją przepisów podatkowych spółki komandytowe od 1 stycznia 2021 roku stały się podatnikami CIT – o ile wspólnicy nie postanowili odroczyć wejścia w życie przepisów do 1 maja. 
Zmiana, polegająca na objęciu CIT-em spółek komandytowych oznacza, zmieniło się źródło przychodów u jej wspólników. Dotychczas przychody te były traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, na chwilę obecną będą to przychody kapitałowe – analogicznie to dywidend uzyskiwanych ze spółek kapitałowych. 
Powyższe zmiany wymuszają zmiany rozliczania podatku, ponieważ od tej pory rozliczenia będzie dokonywać spółka a nie jej wspólnicy. Spółka będzie zobowiązana do obliczenia, potrącenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku w wysokości 19% we własnym zakresie. Na skutek tych zmian ani dochód ze spółki, ani odprowadzony od niego podatek dochodowy nie będą już uwzględniane w zeznaniu rocznym co oznacza brak możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, w efekcie czego do odliczenia nie będzie uprawniona ani spółka ani jej wspólnicy.

Na wspólnikach natomiast nadal będzie istniał obowiązek opłacania składek, gdyż w tym zakresie nie nastąpiły zmiany w przepisach o systemie ZUS a wspólnicy spółki komandytowej nadal są traktowani jako osoby prowadzące działalność gospodarczą. 
Zapraszamy do kontaktu z Kancelarią, jeżeli chcą Państwo poznać możliwe rozwiązania zaistniałego problemu.
 

Materiał filmowy