Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADEK ZUS W SPÓLCE KOMANDYTOWEJ

BRAK MOŻLIWOŚCI ODLICZENIA SKŁADEK ZUS

Zmiana, polegająca na objęciu CIT-em spółek komandytowych oznacza, że zmieniło się źródło przychodów u jej wspólników. Dotychczas przychody te były traktowane jako przychody z działalności gospodarczej, na chwilę obecną są to przychody kapitałowe – analogicznie to dywidend uzyskiwanych ze spółek kapitałowych.

Powyższe zmiany wymuszają zmiany rozliczania podatku, ponieważ od tej pory rozliczenia będzie dokonywać spółka a nie jej wspólnicy. Spółka będzie zobowiązana do obliczenia, potrącenia i odprowadzenia zryczałtowanego podatku w wysokości 19% we własnym zakresie. Na skutek tych zmian ani dochód ze spółki, ani odprowadzony od niego podatek dochodowy nie będą już uwzględniane w zeznaniu rocznym co oznacza brak możliwości odliczenia składek na ubezpieczenia społeczne oraz na ubezpieczenie zdrowotne, w efekcie czego do odliczenia nie będzie uprawniona ani spółka ani jej wspólnicy.

Materiał filmowy