Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Badanie temperatury pracownikowi

BADANIE TEMPERATURY CIAŁA PRACOWNIKA

 

Pracownik w sytuacji zagrożenia zobowiązany jest wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do wydawanych w tym zakresie poleceń i wskazówek pracodawcy i przełożonych. Dodatkowo pracownik jest zobowiązany współdziałać z pracodawcą i przełożonymi w wypełnianiu obowiązków dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

Natomiast dokonywanie przez pracodawcę pomiarów temperatury ciała może być jednym z prewencyjnych działań dla przeciwdziałania koronowirusa.

Przepisy prawa nie określają jaka temperatura ciała pracownika pozwala na określenie stanu zdrowia pracownika jako osoby zdrowej lub chorej.

Przepisy prawa pracy również nie uprawniają pracodawcy do badania temperatury ciała pracownika bez jego zgody.

Co więcej, przepisy o ochronie danych osobowych uznają skanowanie temperatury osób wchodzących na teren zakładu pracy za daną osobową wrażliwą, której nikt nie może przetwarzać bez wyraźnego przepisu zawartego w ustawie.

Materiał filmowy