Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

30 WRZEŚNIA UPŁYWA TERMIN NA ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA WIĘKSZOŚCI SPÓŁEK HANDLOWYCH

30 WRZEŚNIA UPŁYWA TERMIN NA ZATWIERDZENIE SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO DLA WIĘKSZOŚCI SPÓŁEK HANDLOWYCH

Spółki sporządzające sprawozdanie finansowe mają obowiązek jego zatwierdzenia w ciągu 3 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Z uwagi na pandemię COVID-19 w 2021 roku termin na sporządzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego został wydłużony o 3 miesiące. Dla spółek, w których rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego, co do zasady, upływa zatem 30 września 2021 r.

TERMINY:

Obowiązek sporządzenia sprawozdania finansowego: 30.06.2021

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego: 30.09.2021

Złożenie zatwierdzonego sprawozdania do KAS i KRS: 15 dni od dnia zatwierdzenia.

NA CO NALEŻY ZWRÓCIĆ UWAGĘ PODCZAS ZATWIERDZANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO?

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego z reguły odbywa się na corocznym zgromadzeniu lub zebraniu wspólników/akcjonariuszy. 

Oprócz samego zatwierdzenia sprawozdania finansowego wymagane jest podjęcie szregu uchwał, m.in. dotyczących udzielenia absolutorium zarządowi, podziału zysku/sposobu pokrycia straty, czy chociażby uchwały o dalszym istnieniu spółki, w sytuacjach wymaganych przepisami.

Należy równiez zwrócić uwagę na kwestie dotyczące zarządu - każdorazowo należy ustalić czy członków zarządu należy powołać na kolejną kadencję, w zależności od postanowień umowy spółki.

UWAGA: udzielenie absolutorium członkom zarządu nie jest równoznaczne z powołaniem ich na następną kadencję.

 

 

Materiał filmowy