Prawo dla firm

Podatki

Reprezentacja podatnika

  • Reprezentacja podatnika przed organami celno-skarbowymi
  • Reprezentacja podatnika przed sądami administracyjnymi
  • Występowanie w imieniu podatnika z wnioskami o wydanie interpretacji podatkowych

Sporządzanie dokumentacji cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi

  • opracowywanie projektów dokumentacji podatkowej dla cen transferowych pomiędzy podmiotami powiązanymi,
  • przeprowadzanie, po zakończeniu każdego roku podatkowego, analizy funkcjonalnejz zakresu cen transferowych,
  • przeprowadzanie analizy oraz modyfikacja istniejącej już dokumentacji podatkowej do cen transferowych.