Aktualności

Kategorie tematyczne

EventyPrawo spółekPodatkiPrawo gospodarczePrawo pracyPrawo cywilne

Zmiany w prawie podatkowym mogą nałożyć CIT na spółki komandytowe 

Spółka komandytowa jest drugą co do popularności spółką w Polsce. Zainteresowanie tą formą organizacyjną nieustannie rośnie. Na koniec 2019 r. funkcjonowało ich ponad 40.000, co oznaczało przyrost o ponad 13% względem poprzedniego roku.  Przyczyn tego stanu rzeczy należy upatrywać w dwóch czynnikach: zabezpieczeniu sytuacji części wspólników (komandytariuszy) oraz atrakcyjnemu opodatkowaniu dochodów z działalności tego typu spółki. 

Często mówi się o tym, że spółka komandytowa jest transparentna podatkowo – przynajmniej na potrzeby podatku dochodowego. W praktyce oznacza to, że spółka ta nie jest samodzielnym podatnikiem CIT, co odróżnia ją od przykładowo spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Wszelkie zyski wynikające z działalności spółki komandytowej zostają opodatkowane bezpośrednio u jej wspólników. To oni rozliczają podatek dochodowy w ramach własnych deklaracji. 

Od przyszłego roku ten stan rzeczy może ulec zmianie. W dniu 4 września 2020 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Rady Ministrów, w części dotyczącej wykazu prac legislacyjnych i programowych doszło do ujawnienia nowego projektu o numerze UD126.  Projekt ten zakłada wprowadzenie zmian w przepisach ustaw o podatku dochodowym – PIT, CIT oraz ryczałtu dla osób fizycznych. Na chwilę obecną zaprezentowano główne założenia projektu, bez projektu ustawy nowelizującej czy brzmienia konkretnych przepisów. 

Pod pretekstem uszczelnienia systemu podatkowego rząd zamierza objąć spółkę komandytową podatkiem dochodowym od osób prawnych (CIT). Zgodnie z treścią projektu, ma to być odpowiedź na struktury optymalizacyjne wykorzystujące spółki komandytowe. 

Jeżeli projektowane zmiany wejdą w życie, dochód wypracowany przez spółkę komandytową będzie podlegał w praktyce podwójnemu opodatkowaniu. W pierwszej kolejności sama spółka zapłaci CIT od osiągniętych zysków. Następnie jeżeli zapadnie decyzja o jego wypłacie na rzecz wspólników, to każdy z nich zapłaci podatek dochodowy we własnym imieniu. 

Takie rozwiązanie budzi uzasadnione kontrowersje, gdyż spółka komandytowa należy do spółek osobowych, a zatem nie posiada osobowości prawnej. Wobec tego nie powinna ona zostać podatnikiem CITu, co wynika chociażby z pełnej nazwy tego podatku (podatek dochodowy od osób prawnych). Niemniej jednak podobna sytuacja miała miejsce w przypadku spółki komandytowo akcyjnej, która mimo tego, że również jest spółką osobową, to została podatnikiem CIT w 2014 r. Od tego czasu jest niemal martwą instytucją – na koniec 2019 r. w Polsce funkcjonowało tylko 3,7 tys. tego typu spółek, czyli dziesięciokrotnie mniej niż spółek komandytowych.

Na chwilę obecną założenia projektu nie zawierają dodatkowych szczegółów. Nie wiadomo zatem, czy wszystkie spółki komandytowe zostaną objęte CITem, czy tylko te, których wspólnikami są osoby prawne, a także na jakich zasadach będą one mogły korzystać z prewencyjnej stawki 9%. 

Poza omawianymi zmianami w opodatkowaniu spółki komandytowej projekt zawiera także szereg innych rozwiązań. Wśród nich wymienić można: 
•    zwiększenie limitu przychodu dla podatników CIT, poniżej którego stosuje się preferencyjną stawkę 9% (z 1,2 mln euro do 2 mln euro), 
•    zniesienie tzw. ulgi abolicyjnej, stosowanej dotychczas do opodatkowania dochodu wypracowanego poza granicami RP, 
•    wprowadzenie możliwości rozliczania się na podstawie karty podatkowej przy prowadzeniu takiej samej działalności razem z małżonkiem. 

Zgodnie z treścią ogłoszenia, projekt nowych przepisów ma zostać przyjęty w najbliższym czasie, tj. w III kwartale 2020 r. Oczywiście powinien on przejść całą drogę legislacyjną, ale domyślać się można, że zmiany mogą wejść w życie już w 2021 r. Warto zatem trzymać rękę na pulsie i zastanowić się, czy nasza forma prowadzenie działalności gospodarczej nie wymaga dostosowania do zmieniających się przepisów, np. poprzez przekształcenie w inny typ spółki. 

radca prawny Bartosz Szrama

Materiał filmowy